fbpx
Zpět na články
07.02.2021

Prosperita firmy závisí na pracovním nasazení zaměstnanců

Testování kandidáta na počátku výběrového procesu je standardní postup, který vám umožní vytvořit si obraz o vašem novém zaměstnanci. Tyto informace pak rozhodnou o přijetí či nepřijetí. Mnohem cennějším zdrojem informací, které mohou být užitečné pro dlouhodobou prosperitu vaší firmy, je však hodnocení zaměstnanců a jejich pracovního nasazení.

šest usměvavých stojících lidí, přičemž v popředí je zaostřeno na usmívající blondýnu s laptopem v ruceOdhalte nedostatky

I když váš zaměstnanec na pohovoru kdysi získal 10 bodů z 10, realita na pracovišti se může lišit. Pracovní nasazení na pracovišti může být ovlivněno různými faktory – zda jsou to už některé osobnostní předpoklady zaměstnance, konkrétní dovednosti, dodržování bezpečnostních a hygienických zásad, samotná produktivita a mnoho dalšího. Hodnoty zmíněných a různých dalších parametrů u jednotlivých zaměstnanců tak mohou chod pracoviště ovlivnit pozitivně, ale i negativně. Díky získaným informacím tak můžete získat přehled, který vám pomůže pochopit pracovní morálku, odhalit případné nedostatky a zvýšit tak produktivitu vašeho pracoviště.

Správné informace jsou základ úspěchu

Nejprve se zamyslete, které informace o vašich zaměstnancích pro vás mohou být užitečné. Jaké vlastnosti zaměstnance jsou předpokladem pro disciplínu, plynulý chod pracovního nasazení a prosperitu vaší firmy? Tyto faktory se mohou lišit v závislosti na konkrétní pozice. Na základě toho sestavte seznam otázek, který dáte vyplnit přímému nadřízenému hodnoceného zaměstnance. Ptáte se, co tím získáte? Díky takovým poznatkům tak můžete mezi vašimi zaměstnanci rozeznat ty, kterým zřejmě tato pozice nesedla a nepředstavují přínos pro vaši firmu.

Hodnotící dotazník s okamžitým výsledkem

Pokud chcete mít dokonalý přehled o silných a slabých stránkách vašich zaměstnanců, vytvořte si hodnotící dotazník přímo v RECRU HR software. Ten umožňuje nastavit různou hodnotu odpovědí, roztřídit jednotlivé otázky do kategorií a poskytuje automatické vyhodnocení s výstupem okamžitě po vyplnění. Jednoduše a rychle tak získáte přehlednou digitalizovanou analýzu každého zaměstnance, v níž se neztratíte. Takto si RECRU poradí se zpracováním a uchováním jakkoli velkého množství dat a vy ušetříte více než 50% času. Získejte RECRU na 30 dní zdarma a zvyšte prosperitu firmy díky poznání vašich zaměstnanců.

barevný a přehledný výsledek Recre dotazníku pro hodnocení zaměstnance

Recenze

Naše hodnocení na srovnávacích portálech.

5/5
5/5
Best value
95/100
5/5

Naši klienti